Pracujících seniorů v Česku stále přibývá, aktuálně jich je 145 tisíc

Přestože se věková hranice pro odchod do důchodu stále zvyšuje, v Česku postupně přibývá stále více pracujících důchodců a důchodkyň. Zatímco v roce 2010 chodilo do práce 129.600 starobních penzistů a penzistek mladší 70 let, letos v prvním pololetí jich bylo 145.100. Čísla zveřejnil v říjnu Český statistický úřad (ČSÚ). Podle expertů úřadu se přístup starší generace mění, lidé chtějí více pracovat, žít aktivně, mít vyšší příjmy a do důchodu odchází stále později.

V Česku je nedostatek zkrácených úvazků

Přestože se míra pracujících důchodců zvedá, Ondřej Nývlt z oddělení pracovních sil ČSÚ upozorňuje, že stále není příliš vysoká. Aktuálně dosahuje 11, 5 procenta. Podle expertů brání většímu uplatnění seniorů na trhu práce  nedostatek zkrácených úvazků, které by starší lidé preferovali. Obdobně jako další postkomunistické země patří podle statistiků Česká republika k zemím s malým podílem částečných úvazků. Lidé tak opouští trh práce a přechází do důchodu velmi rychle – ve srovnání se státy jako je Švýcarsko nebo Nizozemí, kde na zkrácený úvazek pracuje asi 75 – 80 procent lidí do 74 let a odchod do penze je pozvolnější.

Češi odchází do důchodu stále později

Statistiky ukázaly, že do důchodu se lidé rozhodují odejít čím dál později. Na začátku roku 2010 odcházeli muži do důchodu v 62 letech a dvou měsících, letos je to v 62 letech a šesti měsících. Obdobná tendence je zřejmá i u bezdětných žen, které před třemi lety odcházely do penze v 60 letech a osmi měsících, nyní je to v 61 letech a čtyřech měsících. Matky se dvěma dětmi odcházely z práce v 58 letech a osmi měsících, v roce 2013 to bylo v 59 letech a čtyřech měsících.

Další generace důchodců budou odlišné

Také lidé předdůchodového věku plánují, že budou pracovat v penzi. Podle zjištění ČSÚ by i v důchodu chtěly dál pracovat dvě pětiny lidí po padesátce, celkem je to přes 460.000 osob. Odborníci upozorňují, že příští generace důchodců bude odlišná od té současné. „Ty generace, které půjdou do starobního důchodu, se nemíní smířit s postavením, jaké mají důchodci nyní. Chtějí dál mít příjmy, cestovat, aktivně sportovat,“ uvedl Ondřej Nývlt. Podotkl také, že lidé z profesí s vysokou kvalifikací a z vyšších pozic budou zřejmě chtít dál pracovat, víc si také spoří na stáří.

Více než 11 procent důchodců pracuje

Podle ČSÚ žilo v roce 2010 v České republice celkem 1,24 milionů starobních důchodců. Do práce chodilo 10,4 procenta z nich, tedy 129.600 osob. V následujícím roce mělo zaměstnání o 3000 seniorů a seniorek více. V roce 2010 pracovalo 140.000 lidí do 70 let, v letošním roce to bylo o 5100 více. Aktuálně v Česku žije přes 1,26 milionu penzistů, míra jejich zaměstnanosti se vyšplhala na 11,5 procenta.

zdroj obrázku: copmfight.com; iQoncept 2009; chris@iqoncept.com

Komentáře