Pracující důchodci žádali o pozastavení důchodu, nechtěli přijít o peníze

Poslanci schválili novelu zákona o daních z příjmu. Účinná by měla být od začátku roku. Kromě jiného by znamenala konec daňové slevy na poplatníka pro pracující důchodce. A tedy téměř pětadvacetitisícovou ztrátu proti předchozím letům.

Česká správa sociálního zabezpečení zaznamenala s koncem roku 2012 vcelku velký zájem o pozastavení výplaty důchodu. Proč? Někteří důchodci se totiž dozvěděli, že pokud pozastaví důchod 1. ledna byť na jediný den, nepřijdou o slevu na dani ze svého pracovního příjmu. Nový daňový zákon totiž slevu pracujícím důchodcům bere. Podle jednoho z výkladů zákona ale stačí, aby pracující důchodce nepobíral důchod 1. ledna 2013, a o slevu pak nepřijde.

Samotné ministerstvo financí uznává, že novinku v zákoně lze obejít. Před tímto krokem však varuje.  Stovkám pracujících seniorů se ale novela nelíbí, a tak svůj důchod pozastavili. Na jeden den svůj důchod odhlásili a začnou ho pobírat zase až 2. ledna, tedy dnes, kdy už by na slevu opět nárok mít měli.

Pobírání starobního důchodu lze kdykoli pozastavit, a to na libovolné období. Stačí jen příslušně okresní správě sociálního zabezpečení vyplnit správný formulář. Pozastavit výplatu starobního důchodu je přitom možné ode dne po dni podání žádosti. Datem podání žádosti se myslí buď den, kdy je vyplněný formulář skutečně osobně podaný na pobočce sociální správy, případně den, kdy je správě sociálního zabezpečení zaslán poštou.

Komentáře