Plzeňská univerzita třetího věku letos nabídne atraktivní obory

Senioři, kteří chtějí dál pokračovat ve svém vzdělávání, mohou využít oborů, které letos nově nabízí Univerzita třetího věku při Západočeské univerzitě (U3V). Studovat mohou ochranu práv seniorů, psychologická praktika či meteorologii. Nově jsou v nabídce také obory český jazyk a kultura člověka, vývoj architektury či dějiny hudby. Zájemci o další vzdělávání mohli na univerzitu třetího věku, která funguje už 21. rokem, posílat přihlášky od 19. do 21. srpna.

Výuka probíhá v přednáškových sálech i v terénu

Univerzita třetího věku je volbou pro stále více důchodců, kteří chtějí být duševně aktivní. „Nejde zde totiž jenom o učení, ale také o vzájemnou komunikaci jak s přednášejícími, tak s ostatními posluchači,“ řekla tajemnice univerzity Magdalena Edlová. Přednášky probíhají pod vedením zkušených akademiků a publikum netvoří pouze místní senioři. Mnozí z posluchačů za novými znalostmi dojíždí z okolních měst a obcí, nejvzdálenější jezdí až 140 kilometrů. „Není nic výjimečného, když účastníci vyjedou na poznávací exkurze do zahraničí, proniknou do knihoven, klášterů nebo sklepení s probíhajícími archeologickými výzkumy, chodí pozorovat noční oblohu, zkouší posuzovat soudní pře, prochází se po zaniklých obcích a pátrají v archivech,“ dodala Edlová.

Senioři mohou studovat astronomii i sociologii

Ve výuce se za poslední dvě desetiletí prostřídala témata z matematiky, spirituality, astronomie, fyziky, chemie, literatury, dějin věd a techniky, dějin hudby, sociologie, architektury, archeologie, historie, dějin umění, filozofie, psychologie, počítačů, exaktních věd, ale i fotografování, kresba, malba, pohyb a cvičení a cizích jazyků. Snažíme se nabízet pestrou škálu předmětů tak, aby si každý mohl vybrat, co ho skutečně zajímá,“ řekla tajemnice U3V Magdalena Edlová.

Devadesát procent studujících tvoří ženy

Univerzita třetího věku v Plzni je po Brně druhá největší a za dvě desetiletí svého fungování vzdělávala více než 20 tisíc absolventů. Devadesát procent tvořily ženy. V posledních dvou letech se věkové rozpětí studujících pohybuje většinou mezi 65 a 80 lety, dříve školu navštěvovaly také ženy na mateřské dovolené. Lidé, kteří se na U3V hlásí, se v průběhu fungování univerzity změnili. Zatímco v 90. letech měli o tento typ vzdělání zájem lidé, kteří za socializmu nemohli studovat vysoké školy, dnes se hlásí ti, kteří „nestíhají stárnout“. Univerzita tak plní silnou sociální roli.

Přednášky si důchodci částečně hradí

Vzdělání pro seniory je financováno z poplatků účastníků, které jsou ve výši 300 korun na semestr u běžných kurzů. U složitějších programů, například přírodních věd, kde výuka dosahuje až 42 hodin v jednom semestru, je to 800 až 1000 korun. Studijní kurzy jsou čtyřsemestrální a senioři si mohou vybrat také místo studia, krom Plzně se mohou vzdělávat i v Chebu, Aši, Sokolově, Tachově a Boru – a od letošního roku také v Plasích na Plzeňsku. Univerzitu třetího věku podporuje také ministerstvo školství.

Komentáře