Penzijní připojištění za stávajících podmínek jen do konce listopadu

Pouze do konce listopadu máte možnost sjednat si penzijní připojištění se současnými
podmínkami. Ty garantují například nezáporné zhodnocení peněz nebo možnost peníze si
po patnácti letech spoření vybrat. Uzavřením smlouvy po 1. lednu 2013 se totiž okolnosti
připojištění změní. Dodejme ještě, že v prosinci 2012 nepůjdou smlouvy uzavírat vůbec.

Podmínky do 30. listopadu 2012

Podle starých pravidel mají fondy omezeno, do čeho a jak mohou investovat vaše klientské
peníze. Nemohou je nikdy prodělat a nejhorší možnou variantu tak představuje jejich
nulové zhodnocení. Od ledna roku 2013 pak budete muset na takovýhle „starý“ účet připsat
minimálně 300 Kč za měsíc, abyste získali státní podporu. Ta může činit nejvýše 150 korun.
Půlku našetřených peněz si ale můžete po patnácti letech spoření vybrat.

Smlouvy od 1. ledna 2013

Nová pravidla připojištění vklady negarantují. Zhodnocení vašich vložených peněz tak
může být záporné, ale můžete i více vydělat. Uložené peníze můžete vybrat až s koncem
smlouvy, případně jejím předčasným ukončením, a to nejdříve po dvou letech spoření. Pokud
naspoříte měsíčně alespoň 300 Kč, stát vám připíše podporu. Vyšplhat se může až na 230 Kč.

Jako stávající klienti penzijních fondů se však nemusíte ničeho obávat. Podmínky, za kterých
jste uzavřeli své penzijní připojištění, pro vás budou i nadále platit. Se začátkem nového roku
se pak můžete rozhodnout, zda přejít na nové penzijní spoření, nebo si ponechat to stávající.

Komentáře