Češi myslí na horší časy a na penzi víc, než naši sousedé

Na důchod spoří necelá polovina Čechů, v Polsku jen každý desátý člověk, nemyslí na něj příliš ani Maďaři. Vyplývá to z výsledků průzkumu mezi zákazníky skupiny International Personal Finance (IPF), mateřské společnosti Provident Financial v České republice, Slovensku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Mexiku. V průzkumu, který pro Provident realizovala mezinárodní agentura pro výzkum trhu YouGov, bylo dotázáno téměř 11.000 zákazníků IPF ve výše uvedených zemích.

V Česku myslí na důchod 42 % obyvatel

V České republice se na důchod podle průzkumu zabezpečuje 42 % respondentů, na Slovensku dokonce 44 %, to řadí tyto dvě země na čelní místo z pohledu soukromého důchodového spoření. Výši důchodového zabezpečení potvrzuje i loňský průzkum Providentu mezi českými zákazníky, ve kterém uvedla dokonce více než polovina ekonomicky aktivních respondentů, že má nějakou formu důchodového spoření. Češi, kteří řekli, že si na důchod nespoří, nejčastěji uváděli, že jim na to nezbývají finanční prostředky.
V Mexiku 19% dotázaných napsalo, že si spoří na důchod. Je to o jedno procento víc než v Rumunsku. V Polsku si na důchod odkládá 11% lidí, ale nejhorší situace je v Maďarsku, kde si na duchod může dovolit spořit pouhých 7% obyvatel. Situace v Maďarsku je ovlivněna hlavně špatnou ekonomickou situací země a nepodařenou penzijní reformou, na jejímž konci vláda znárodnila vklady obyvatel v penzijních fondech.

Lidé si spíše pojišťují domácnost nebo auto

Z poznatků půlročního šetření vyplývá, že zatímco většina lidí v České republice, Slovensku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Mexiku má bankovní účet (67 % na všech zkoumaných trzích, 76 % v ČR), pojištění domácnosti (38 % na všech zkoumaných trzích, 32 % v ČR) a pojištění vozidla (39 % průměr na všech zkoumaných trzích, 46 % v ČR), mnohem méně jich má prostředky nebo tendence spořit si do budoucna. Pouhých 10 % zákazníků IPF má spořící účet (v ČR 13 %) a jen 16 % se zaopatřuje na důchod. Respondenti ve všech dotčených evropských zemích se nejvíce obávají, aby měli dostatečné prostředky na běžné životní náklady. I přesto nemá naprostá většina z nich zabezpečení pro případ náhlé ztráty příjmů. Nějakou formu nemocenského či úrazového pojištění nebo pojištění nezaměstnanosti má pouhých 15 % z 11.000 dotázaných lidí. Nejhůře jsou na tom  Maďaři i v případě pojištění ztráty příjmů z důvodu nemoci, úrazu či ztráty zaměstnání, které zde má pouhých 11 % lidí. Na možné horší časy naopak nejvíc myslí Slováci, kde se pro takové případy pojistilo 31 % respondentů průzkumu.

Češi „vedou“

„V porovnání s našimi sousedy si Češi mnohem více spoří na důchod. Přestože mezi respondenty našeho průzkumu byli hlavně lidé z nižších příjmových skupin, 42% z nich uvedlo, že si šetří na důchod. Využívají přitom jak spořící účty v bankách, tak i stavební spoření a penzijní připojištění a v malé míře i investiční produkty,“ uvedl Ondřej Holoubek, tiskový mluvčí českého Providentu.
Vedle penzijního spoření mají Češi našetřeno i v hotovosti. Dosažené částky však nejsou nijak vysoké. 42% lidí disponuje v tuto chvíli max. 15 000 korunami. Dalších 5% lidí si naspořilo 30 000 Kč a jenom čtyřem procentům lidí se podařilo našetřit více. 43% dotázaných nešetří vůbec a zbytek si není jist přesnou částkou.
Z našich východních sousedů jsme na tom ovšem nejlépe. Na Slovensku nemá vůbec žádné úspory 48% lidí, v Polsku 50%, v Rumunsku 65% a v Maďarsku 76% obyvatel.

Komentáře