OSVČ mohou počítat s nižším státním důchodem

Osoby samostatně výdělečně činné mohou ve srovnání se zaměstnanci očekávat nižší starobní důchod. Platí to i v případech, kdy vydělávají více peněz. Na důchodové pojištění, ze kterého se jim starobní penze počítá, odvádí oproti zaměstnancům menší částky. S touto skutečností je třeba počítat dopředu a zajistit si pro důchodový věk vlastní zabezpečení – ať už vstupem do II. pilíře nebo doplňkovým penzijním spořením.

OSVČ odvádí pojistné pouze z půlky zisku

Celková výše penze je odvislá od doby pojištění a příjmů, ze kterých bylo důchodové pojištění odváděno. Na rozdíl od zaměstnanců však OSVČ neodvádí pojistné z celého dosaženého zisku, ale pouze z části, která se nazývá vyměřovací základ a tvoří polovinu zisku. V situaci, kdy je reálný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, počítá se důchodové pojištění z minimálního vyměřovacího základu, který je za rok 2013 ve výši 77 652 Kč.

Výše státního starobního důchodu

Následující tabulka ilustruje, na jaký státní důchod se mohou připravit OSVČ, které nevstoupily do II. pilíře podle zaplaceného pojistného a výpočtu důchodu dle legislativy roku 2013. Pro zjednodušení budeme počítat, že zaplacené roční pojistné odpovídá v současné hodnotě všem rokům samostatné výdělečné činnosti.

Zaplacené roční pojistné Odpovídá zisku Počet let pojištění Státní starobní důchod

22 675 Kč

Minimální pojistné

40 let

6 213 Kč

30 000 Kč

205 479 Kč

40 let

7 468 Kč

70 000 Kč

479 452 Kč

40 let

10 555 Kč

100 000 Kč

684 931 Kč

40 let

11 942 Kč

Zvažujte vlastní zabezpečení na důchod

Pokud má OSVČ téměř půl milionový zisk ročně, na pojistném zaplatí ročně 70 tisíc korun, tedy 29,9 % z poloviny zisku. V penzi pak může počítat pouze s částkou pouze 10 a půl tisíce korun. OSVČ mají nižší důchod, než by se při prvním pohledu na výši zisku zdálo. Proto je vlastní zabezpečení pro důchodový věk nezbytné. Vhodné je zvážit investice do akcií, nemovitostí nebo investičního životního pojištění či dalších produktů. Vyšší důchod zajistí také doplňkové penzijní spoření a při vyšším zisku je vhodný i vstup do II. pilíře.

Komentáře