O druhý pilíř má zájem přes čtvrt milionu lidí

Do druhého pilíře penzijního systému chtějí vstoupit 4,3 % Čechů nad 18 let. Na konci února byl tento typ spoření zajímavý pro 3,9 % Čechů. Poprvé od projednávání důchodové reformy Parlamentem tak zájem veřejnosti vzrostl. Způsobit to mohla také informační kampaň, kterou penzijní fondy zahájily. Dalších 5 % respondentů, kteří ještě v minulém měsíci nebyli rozhodnuti, však dospělo k rozhodnutí, že se k druhému pilíři nepřipojí.

Podle dat českého statistického úřadu žije v České republice asi 6,2 milionu lidí mezi 18 a 60 lety. O vstup do druhého pilíře se tak zajímá přibližně 250 tisíc osob. Z dlouhodobého pohledu ale zájem spíše klesá. Ukazují to data z průzkumu agentury STEM/MARK pro poradenskou firmu Swiss Life, která každý měsíc mapuje zájem Čechů o druhý pilíř. Výzkum byl proveden na reprezentativním vzorku 966 respondentů z celé České republiky.

Druhý pilíř spočívá v dobrovolném vyvedení tří procent pojistného z průběžného státního pilíře do soukromého penzijního fondu. Do druhého pilíře mohou od 1. ledna roku 2013 vstoupit lidé starší 18 let. Osoby nad 35 let mají čas už jen do 1. července tohoto roku. Mladší osoby se mohou k soukromému důchodovému pilíři připojit nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém dovrší 35 let.

Komentáře