Na Senior telefon se obrátil rekordní počet týraných lidí

Ve středu 31. října 2012 skončila měsíční informační kampaň občanského sdružení Život 90, která se zaměřovala na problematiku týrání seniorů v České republice. Kampaň představovala bezplatnou krizovou linku Senior telefon, která v uplynulých 4 týdnech zaznamenala 35% nárůst hovorů. O polovinu stoupl počet hovorů lidí se sebevražednými tendencemi.

„Jako velký přínos kampaně vnímáme to, že jsme představili týraným osobám nonstop bezplatnou linku Senior telefon, což je pomoc dostupná úplně všem. Na Senior telefon se díky informační kampani obracejí noví klienti, kteří linku dříve neznali. Senior telefon tak naplňuje svoje poslání a přispívá k podpoře a záchraně životů seniorů,“ hodnotí ředitel občanského sdružení Život 90 Jan Lorman.

Počet telefonátů vzrostl o třetinu

O účinnosti kampaně a jejím vlivu na cílovou skupinu – ohrožené i potenciálně ohrožené seniory – hovoří i třetinový nárůst hovorů na lince Senior telefon a jejich témata. „U problematiky týrání došlo v měsíci říjnu k nárůstu o 52 % oproti předchozím měsícům,“ říká Jana Kosařová, vedoucí linky Senior telefon. „Nejvíce bylo v hovorech zastoupeno psychické týrání, dál se objevovalo finanční a fyzické týrání, v menší míře i zanedbávání péče a nerespektování lidské důstojnosti.“ Dodává taky, že z hlediska pachatele bylo nejvíce zastoupeno týrání mezigenerační, tedy to, kdy seniory týrá dítě nebo vnouče. Na druhém místě bylo týrání mezi seniory partnery, což potvrzují i dlouhodobé trendy, které Život 90 sleduje.

Krizová linka Senior telefon současně zaznamenala nárůst sebevražedných hovorů, a to o polovinu (51 %) oproti jiným měsícům. Sebevražedné myšlenky se vyskytovaly od letmo zmíněných až po výrazné sebevražedné myšlenky. Tyto tendence se často vyskytují jak u týrání a zanedbávání, tak u domácího násilí.

Cílem bylo také medializovat téma týrání

Kromě přímé pomoci starším lidem, kteří jsou postiženi nebo potenciálně ohroženi týráním nebo domácím násilím, měla kampaň proti násilí na seniorech za cíl také medializovat téma týrání a zanedbávání a současně s problematikou týrání a zanedbávání seznámit širší veřejnost.

Senior telefon 800 157 157
 je jediná nonstop fungující a bezplatná telefonní linka v Česku, kterou provozuje občanské sdružení Život 90. Na linku se obracejí senioři všech věkových kategorií se svými dotazy a problémy. Ročně má Senior telefon víc než 12 000 volajících – toto číslo stále roste a závažnost problémů, se kterými se senioři operátorům svěřují, stoupá. Na lince se v obrovské míře objevuje téma samoty, které někdy graduje až k sebevražedných tendencím; zastoupeny jsou i závažné ekonomické problémy a denně přibývá také případů týrání a domácího násilí.

Komentáře