Na adresu důchodové reformy zazněla souhlasná i nesouhlasná slova

Minulý čtvrtek se v Praze sešlo Fórum Zlaté koruny věnované schválené důchodové reformě, která bude spuštěna od ledna 2013. Mezi účastníky nechyběli představitelé státu v čele s předsedou Senátu Milanem Štěchem a premiérem Petrem Nečasem. Fóra se rovněž zúčastnila nová ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.

Neustále panují obavy a neexistuje shoda

Ve svém úvodním vystoupení se předseda Senátu Milan Štěch věnoval rizikům zvoleného systému důchodové reformy. Připomněl, že Senát reformu vetoval. Obavy z reformy panují i proto, že nad ní neexistuje politická shoda a nemá podporu u řady odborníků. Zavedení 2. pilíře podle Štěcha výrazně zhorší průběžný důchodový systém, zdroj financování reformy z DPH není reálný, náklady na reformu ponesou penzisti, neboť se zhorší valorizace důchodů. U 2. pilíře chybí také garance výnosu. Jediný, kdo neprodělá, jsou podle Štěcha penzijní fondy, které nemají žádné garance. Pokud nedojde k zhodnocení prostředků, budou lidé žádat po státu kompenzaci. Týká se to hlavně OSVČ. Ve svém příspěvku rovněž zdůraznil, že jsme nedostatečně zohlednili negativní zkušenosti ze zahraničí.  Ukázalo se například, že výnosy jsou závislé na ekonomické prosperitě.  Již dnes jsou výpadky průběžného účtu kolem 40 miliard korun. U 2. pilíře podle Štěcha bude v budoucnu nutné snížit příspěvek státu ze 3 % na 2 %. Podle předsedy senátu negativní demografické projekce opomíjejí například příliv imigrantů. Doporučil také posílit boj proti šedé ekonomice.

Přichází průlomový moment-  každý si bude moci spořit

Premiér Petr Nečas zase upozornil na to, že o důchodové reformě se dosud hodně mluvilo, aniž se něco dělo. Sociální demokracie podle něj žádnou reformu nepředstavila. Alternativou k této reformě je jen antireforma. Jenomže nyní musíme reagovat na demografický vývoj. Snižuje se počet lidí ekonomicky aktivních oproti důchodcům. V roce 2050 bude připadat 1,2 pracujících na jednoho důchodce. Situace před několika lety byla jiná – byla větší míra zaměstnanosti a rostly mzdy. Na zhoršenou situaci doplácí průběžný pilíř. Negativním faktorem je rovněž vysoká míra započítání náhradních dob. U nás je také jedna z největších závislostí na státu, 95% důchodových příjmů zajišťuje stát. Penzijní připojištění je podle premiéra dobrý systém, z hlediska zabezpečení na stáří nehraje ale zásadní roli. Představuje jen systém doplňkový. Zavedení fondového systému je správné. Jde i o prolomení psychologické bariéry, kdy si 30 až 40 let nikdo sám na penzi peníze neodkládal. Přicházíme s průlomovým momentem, kdy si poprvé bude mít každý možnost reálně na důchod spořit. Při ročním vyvedení 6 miliard korun z průběžného systému nejde o rozvrat státního systému a jeho privatizaci. Jde o to diverzifikovat riziko. Mít široké spektrum možností. Některým se vysoká závislost na státu líbí, ODS chce dát lidem svobodu. Bez reformy dojde ke zvyšování sociálních odvodů.  S reformou dlouhodobě ušetříme až 80 miliard ročně, dojde k rozvoji kapitálového trhu a tím celkovému rozvoji ekonomiky. Pokud se týká výhodnosti, není podle Nečase pravda, že 2. pilíř je výhodný jen pro bohaté. S délkou spoření finanční přínos roste.

Bez důchodu státu není možné občany zajistit

Nově jmenovaná ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová řekla, že bez zásahu státu nemůže důchodový systém zajistit občanům jistotu na stáří. 25 nejvyspělejších zemí dávalo na důchody 4 % v roce 1990, nyní je to jednou tolik. I. pilíř dramaticky prohlubuje schodek veřejných financí. Na trhu je mnoho alternativ, jak peníze zhodnocovat, ale většinou jsou dražší než 2. pilíř. Žádná reforma nemůže být ideál, je to průsečík politických názorů. Penzijní reforma je významným milníkem a prvním krokem.

Podstatným faktorem je vývoj ekonomiky a demografie

Zaznělo zde také například upozornění, že lidé nemají příjmy na to, aby si v nových fondech na důchod spořili. Prioritou by mělo být udržet první pilíř, který je lidem schopen dávat důchody. Doplňkové pilíře mají význam jen v podobě 3. pilíře, který měl dostat větší prostor.Zmíněna byla podpora podnikovým fondům. Dobrá reforma by měla posunout chování společenských skupin.  Nikdo z nás nyní neví, co s námi bude v budoucnosti a co se nastane. Každý pilíř reformy nese riziko. Podstatným faktorem je vývoj ekonomiky, zejména demografický systém a podíl pracujících. Systém by měl být v prvním pilíři robustnější. Není dobré, když  je plně ovládán politiky. Měl by být řízen dlouhodobě a kompetentně. Velkým problémem fondových systémů je otázka výnosů. Regulaci je třeba tvořit tak, aby systém neměl v budoucnu potíže. U pilířů 2. a 3. je problémů více. Aby byl systém stabilní je jej třeba dobře nastavit. Společenský konsenzus, řetěz očekávání, je podstatný. V extrémních podmínkách nebude fungovat nic.

Náklady se budou pořád zvyšovat

Dle odborníků se do roku 2060 náklady zvýší asi o 3%. Pokud jde o výpadky příjmů ze státního systému při zavedení 2. pilíře, budou záviset na tom, kolik lidí a jaké sociální skupiny se do reformy zapojí. Dalším názorem bylo, že účast bude zajímavá pro vyšší příjmové skupiny. Reforma naopak nevyřeší nízkou míru úspor nízkopříjmových skupin, které zůstanou závislé na průběžném systému. Psychologie hraje rozhodování lidí důležitou roli a česká veřejnost je opatrná a konzervativní.

Zkušenosti u sousedů nejsou špatné

Edward  Palmer, profesor ze švédské  Uppsala University, se Fóra účastnil „virtuálně“. Zdůraznil, že zkušenosti s penzijními reformami v Maďarsku nebo na Slovensku nebyly zdaleka tak špatné, jako vypadají na první pohled. Podle něj byly reformy dobře nastavené a implementované, i když se možná až příliš spoléhaly na FDC (zásluhový systém) složku. Hlavní problém byl ale v nedostatečných rezervách, které si vlády nechaly na své sliby. Následné odbourání reforem označil za nejhorší možnou cestu. S ohledem na nedostatečnou znalost místního prostředí dal Česku „jenom“ univerzální doporučení. Vláda prý musí stanovit dobrou strategii, zajistit její financování a také kontinuitu pro další období. Pokud toto splníme, nezáleží na tom, jestli 2. pilíř spustíme v krizi nebo v konjunktuře. Reforma je dlouhodobý proces a výkyvům hospodářství se stejně nevyhne.

Komentáře