Muži si na svůj důchod spoří méně, ženy zase šetří na potravinách

Muži se ve srovnání s ženami zajišťují na důchod mnohem méně. Téměř čtvrtina z nich nevyužívá žádný na trhu dostupný finanční produkt související s odchodem do důchodu. Ženy k využívání důchodového zajištění tíhnou více. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který si nechala zpracovat společnost AWD.

 Muži na důchod nemyslí, případně investují do fondů

Kromě rozdílů mezi příjmovými skupinami se průzkum AWD zaměřil právě i na zkoumání různých přístupů k financím u mužů a žen. „Je zajímavé sledovat, jak se liší využívání finančních produktů nebo vnímání současné ekonomické situace mezi pohlavími. Rozdíly často nejsou velké, ale obecně je možné vysledovat několik velmi zajímavých trendů,“ komentuje výsledky průzkumu Pavel Manhalter, výkonný ředitel AWD ČR. Muži se například ve srovnání se ženami méně finančně zajišťují na důchod. Celých 24 % mužů nevyužívá za tímto účelem žádný finanční produkt. Své peníze ale o něco více investují do fondů, častěji vlastní spořicí účty nebo termínovaný vklad.

Ženy se nejvíce orientují na připojištění

Ženy na druhou stranu mnohem více tíhnou k využívání finančních produktů, které souvisejí s pojištěním. Ať už se jedná o penzijní připojištění nebo životní pojistku. Plánují také více omezit své výdaje v souvislosti se stávající ekonomickou situací. Chtějí šetřit na dovolené, trávit ji doma nebo na chalupě a celkově omezit počet dní, které na ní stráví. O něco více než muži v poslední době omezily nákupy knih a novin, návštěvy kina, divadla nebo restaurací. Muži jsou méně ochotní šetřit na potravinách, o 12 % méně než ženy. Příležitost k výrazným škrtům ale nacházejí v oblasti alkoholu a cigaret, kde by výdaje omezilo 53 % z nich. Tyto údaje pravděpodobně souvisejí s tím, že muži mají do značné míry více co omezovat. Ve větší míře se také obávají toho, že v souvislosti se stávající ekonomickou situací ztratí práci nebo jim na příklad bude snížena mzda. V čem se ale přístup mužů a žen v podstatě nijak neliší, jsou výdaje za cestování, sport, vzdělávání nebo bydlení. V těchto oblastech obě pohlaví shodně šetřit odmítají.

Nejpopulárnější je penzijní připojištění a stavební spoření

Dle zjištěných údajů je vůbec nejpopulárnějším produktem využívaným pro finanční zajištění na důchod penzijní připojištění. Vsází na něj celkem 60 % mužů a 67 % žen. Oblíbenou alternativou je pak i stavební spoření, které využívá asi osmina žen i mužů, případně spořicí účty nebo termínované vklady. Nejméně frekventovanými jsou pak investice ve fondech a hypoteční úvěry. Poměrně velká část mužské i ženské populace však ke svému zajištění na důchod nevyužívá vůbec žádného produktu na finančním trhu. Konkrétně 24 % mužů a 19 % žen.

Komentáře