Kampaň Máš to za pár chce vzbudit respekt k seniorům

Podle průzkumů by čím dál více Čechů nechtělo žít vedle důchodců a s jejich rostoucím počtem klesá hlavně mezi mladými tolerance vůči nim a ochota pomáhat. Domov Sue Ryder chce na tento problém upozornit netradiční kampaní skrze billboardy a internet.

Dvě třetiny Čechů pohlížejí na starší negativně

Evropská unie vyhlásila rok 2012 Rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Cílem této iniciativy je upozornit veřejnost na přínos seniorů pro společnost. Situace v České republice je přitom v mnoha ohledech horší než ve zbytku Evropy. Nejmarkantnější je tento rozdíl v celkovém vztahu společnosti k seniorům. Podle posledního průzkumu Eurostat dvě třetiny Čechů pohlížejí na starší lidi negativně. Diskriminační postoj vůči starým lidem má u nás nejrůznější projevy – od víceméně skrývaných osobních pocitů a averzí až po otevřené útoky. Kampaň Máš to za pár má na tento problém ve společnosti poukázat novým způsobem.

Projekt mluví jazykem mladých – záměrně

Kampaň je zaměřena primárně na mladé lidi, kteří tvoří seniorům společenský protipól. Domov Sue Ryder tak záměrně zvolil komunikaci, která používá jejich vlastní jazyk a jim vlastní prostředí – především web. Jejich kampaň chce provokovat. Bude fungovat formou otázek v první fázi kampaně a odpovědí, které budou následovat ve druhé fázi. Otázky odrážejí vlastní pocity seniorů, zatímco odpovědi, často velmi cynické, jsou reflexí nálad společnosti, které jsou někdy za hranicí obecné korektnosti. Cílem je rozvířit celospolečenskou diskusi na téma aktivního stáří a diskriminace seniorů. V ideálním případě by měla přimět k přehodnocení postojů nejen mladé lidi, kterým je primárně určena, ale i samotné seniory, aby si uvědomili, že skutečný respekt se nedá jen tak nařídit, je vzájemný a buduje se dlouhodobě.

Komentáře