Jaké je šťastné stáří očima dětí?

Asociace poskytovatelů sociálních služeb v České republice vyhlašuje každoročně zajímavou soutěž na téma Šťastné stáří očima dětí. Letos tak bude už počtvrté výtvarná soutěž odstraňovat stereotypy a předsudky o stáří a podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského života.

Děti z mateřských škol, základních škol i víceletých gymnázií mají od pátku 15. března jedinečnou možnost se výtvarně vyřádit a také zamyslet se nad stárnutím. Prostřednictvím výtvarných prací poznat chtějí totiž poznat pořadatelé soutěže Šťastné stáří očima dětí jejich vnímání starší generace. Nemenším cílem soutěže je  přispět tak k propojení generací, které si mohou předávat jak životní elán, tak i životní zkušenosti. Plošná výtvarná díla vytvořená libovolnou technikou i fotografie mohou zasílat školy i jednotlivci do 30. června. O vítězích soutěže pak rozhodne odborná porota, ve které zasednou zástupci vyhlašovatelů projektu a výtvarníci v čele s akademickým malířem Kristianem Kodetem. Výsledkem hodnocení bude vyhlášení třech nejlepších prací vybraných odbornou porotou v každé ze tří věkových kategorií i ve společné fotografické soutěži a dále práce, která získá nejvíce hlasů v průběhu září ve veřejném hlasování na webových stránkách www.stastne-stari.cz.

„V roce 2012 proběhl už třetí ročník soutěže, který nás velmi potěšil a povzbudil zájem soutěžících. Hodnotili jsme více než 1 400 dětských výtvarných prací z téměř 230 škol, školek, družin a klubů. Cílem tohoto projektu bylo hlavně přivést děti, a nejen je, k zamyšlení nad poslední etapou lidského života, vyzdvihnout její význam a pozitiva, která přináší ostatním generacím, zejména dětem. Podle zvýšeného zájmu dětí i škol můžeme usuzovat, že se tento záměr projektu naplnil, ale co více, zájem také dokládá to, že děti mají vytvořený pozitivní vztah ke „svým“ seniorům, váží si jich a milují je,“ řekl k soutěži prezident pořádající organizace APSS ČR Jiří Horecký.

Autoři vítězných děl budou pozváni společně se svými učiteli či rodiči ke slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže, které se uskuteční 8. října 2013 v Praze při příležitosti zahájení Týdne sociálních služeb České republiky. Vítězná výtvarná díla budou vyvěšena v prostorách vyhlašovatelů soutěže. Z nejlepších příspěvků bude následně uspořádána putovní výstava, která bude instalována na různých místech po celé České republice. Ostatní díla budou distribuována do domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou.

Komentáře