Jak mohou pracovat důchodci v roce 2015?

Odchodem do důchodu nemusí končit výdělečná činnost. I v důchodu je možné pracovat. Podmínky se však liší pro řádné starobní důchodce a předčasné důchodce. Lze v důchodu pracovat na smlouvu na dobu neurčitou? Jaká jsou omezení práce v předčasném důchodu? Při jak vysokém příjmu ze zaměstnání se daní i důchod?

 

Dosažení důchodového věku není výpovědním důvodem. Po dosažení řádného důchodového věku lze bez omezení pracovat. Kdo chce i v důchodovém věku pracovat, ten má dvě možnosti:

  • Nadále pracovat a neodejít do řádného důchodu. Výsledný státní důchod je v budoucnu vyšší. Za každých odpracovaných 90 kalendářních dní se zvyšuje zápočet při výpočtu procentní výměry důchodu o 1,5 %. Tato doba odpovídá odpracovanému celému roku před dosažením důchodového věku. Výhodnost první varianty se projeví zejména v delším časovém horizontu. Přesná doba, zdali např. 9 let nebo 13 let, závisí na délce „přesluhování“ a konkrétních vstupních údajích pro výpočet starobního důchodu.
  • Odejít do řádného důchodu a pracovat. V takovém případě se pobírá současně důchod i mzda. Tato varianta je pro zpravidla výhodnější. Získá se „finanční náskok“, neboť se současně pobírá mzda i důchod.

V obou případech je možné pracovat na dobu neurčitou a mít libovolně vysoký příjem. Nejsou žádné limity pro výdělečnou činnost v řádném důchodovém věku.

 

Pracující důchodci mají nárok na daňovou slevu

Zaměstnanci pobírající důchod odvádí ze své hrubé mzdy daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění, stejně jako ostatní zaměstnanci. V roce 2015 mají pracující důchodci nárok na daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně (24 840 Kč za celý rok). V rámci úsporných opatření nemohli starobní důchodci v roce 2013 a začátkem roku 2014 uplatňovat slevu na poplatníka. Na základě rozhodnutí Ústavního soudu z 30. července již však starobní důchodci měli nárok na daňovou slevu již od srpna 2014. Daňový přeplatek z prvních měsíců roku 2014 se vyrovná v rámci ročního zúčtování prováděném zaměstnavatelem za zaměstnance za celý rok 2014, nejpozději do konce března 2015. Zaměstnaní důchodci na základě provedeného ročního zúčtování obdrží daňový přeplatek, a to nejpozději ve výplatě za březen 2015. Zpětně může zaměstnavatel provést i opravu na dani za rok 2013.

 

Podnikání se považuje za vedlejší zdroj příjmů

Starobní důchodci mohou samozřejmě i podnikat. Nejsou žádná omezení pro výkon samostatné výdělečné činnosti v řádném důchodu. Lze pobírat starobní důchod a mít libovolný zisk ze samostatné výdělečné činnosti. Samostatná výdělečná činnost se považuje pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění za vedlejší zdroj příjmů. Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění nemusí být tedy dodržen minimální vyměřovací základ. Toto opatření zvýhodňuje samostatně výdělečně činné důchodce s nižším ziskem.

 

Omezení se týkají předčasného důchodu

Každoročně stoupá počet občanů, kteří odchází do předčasného důchodu. Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s tím, že předčasný důchodce má až do dosažení řádného důchodového věku omezen vlastní výdělek a příjem. Předčasní důchodci nemohou mít příjem podléhající platbě sociálního pojištění. V opačném případě ztrácí nárok na předčasný důchod. Případně neprávem obdržený předčasný důchod je nutné vrátit. Jaké výdělečné možnosti mají tedy předčasní důchodci v roce 2015?

  • Nejoblíbenější je práce na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Přivýdělek na základě dohody o provedení práce však nesmí překročit 10 000 Kč. Když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně, tak se z odměny z dohody o provedení práce neplatí sociální pojištění. Pro jednoho zaměstnavatele je možné pracovat na základě dohody o provedení práce maximálně 300 hodin za rok. Přivýdělek na základě dohody o pracovní činnosti musí být do 2 500 Kč, kdy se rovněž z odměny neplatí sociální pojištění. Souběžně může předčasný důchodce pracovat pro více zaměstnavatelů na základě dohod s odměnou do limitu.
  • Výkon samostatné výdělečné činnosti. V roce 2015 musí být hrubý zisk (příjem – výdaj) ze samostatné výdělečné činnosti do 63 865 Kč za celý kalendářní rok. Při výkonu samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. Do uvedeného limitu se totiž z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí sociální pojištění a je tak splněna zákonná podmínka.

 

Kdy práce znamená zdanění celého důchodu?

Vyplácené státní důchody jsou v roce 2015 osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob do částky 331 200 Kč za celý rok. Měsíční důchod nad 27 600 Kč (331 200 Kč: 12 měsíců) má velmi málo občanů. Zjednodušeně můžeme říci, že důchody jsou vždy vypláceny čisté a důchodci nemají žádné daňové starosti. Výjimkou bude v roce 2015 situace, kdy bude mít pracující důchodce příjem ze zaměstnání a dílčích základů daně ze samostatné výdělečné činnosti a pronájmu 840 000 Kč a více. V takovém případě bude muset výdělečně činný důchodce zdanit i celý svůj důchod. V daňovém přiznání se tedy uvede celý důchod, přestože bude do limitu pro osvobození.

 

Zdroj obrázku: http://compfight.com/search/employment/1-0-1-1

Komentáře