Internetové portály radí: obstarejte si zahraniční důchod

Na různých internetových portálech a českých zpravodajských online serverech se v průběhu posledních dní objevil zajímavý návod pro dnešní třicátníky – média je nabádají k odebírání takzvaného zahraničního důchodu.

.

Raději v cizí zemi

„Až dnešní třicátníci dospějí do důchodového věku, na jejich penze podle všeho nebude. Současná podoba penzijní reformy možná nebude ještě dřív – nejspíš už po příštích volbách. A tak jsme se tentokrát místo tápání po jejích zákoutích rozhodli přinést něco užitečnějšího: návod, jak si obstarat důchod v cizině,“ píše například E15.cz.

Vzhledem k současné neutěšené situaci na poli státních penzí a nejistotě kolem důchodové reformy se jeví úmysl pobírat ve stáří německý, rakouský nebo třeba lucemburský důchod jako vcelku rozumný plán. Je však třeba začít na něm pracovat včas – ideálně pár desítek let předem. Vyplatit se ovšem může strávit v cizině třeba i jen pár let.

Pokud vycestujete do zemí Evropské unie, s pracovním povolením si starosti dělat nemusíte. Od května 2011 totiž můžete jako občan České republiky pracovat v zaměstnaneckém poměru nebo jako OSVČ v celé Unii bez pracovního povolení. Dvě základní věci, o které se ale musíte postarat, jsou vaše zdravotní a sociální pojištění.

Co vyřídit na sociálce

Na správě sociálního zabezpečení byste si měli vyzvednout potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení. Smyslem určení příslušnosti k právním předpisům je, aby osoby migrující za prací po státech Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru či Švýcarska a po zemích, se kterými uzavřela Česká republika smlouvu o sociálním zabezpečení, byly pojištěny pouze v jednom státě. Podle právních předpisů příslušného státu se odvádí pojistné na sociální zabezpečení včetně zdravotního pojištění a v souladu s nimi jsou vypláceny i dávky z těchto systémů.

Pokud jde o sociální a zdravotní pojištění platí pro vás tedy vždy pravidla toho státu, na jehož území vyděláváte. Kvůli zamezení nežádoucího tříštění dob pojištění v jednotlivých státech existují však z tohoto pravidla odchylky. V praxi se nejčastěji jedná o dvě situace, a to tzv. vyslání osob a souběžný výkon činnosti, kdy ČSSZ posoudí splnění podmínek, na základě kterých může potvrdit příslušnost k českým právním předpisům.

Poněkud speciální situace vyvstává, když sice vykonáváte práci v cizině – ovšem pro českou firmu. I v tomto případě ovšem platí, že se na vás vztahují pravidla státu, ve kterém reálně pracujete: čili odvádíte pojištění podle předpisů daného státu a také z něj později čerpáte.

Pokud pracujete jako OSVČ, nezapomeňte okresní správě sociálního zabezpečení oznámit, že na území České republiky činnost ukončujete – na základě toho budete ze sociálního pojištění v Česku odhlášeni, a měli byste se tedy přihlásit k pojištění v jiné zemi. Způsob a náležitosti přihlášení stanoví příslušné právní předpisy tohoto státu.

Co vyřídit v pojišťovně

Své rozhodnuti najít si práci v cizině byste měli v předstihu oznámit také své české zdravotní pojišťovně. Nejlepší je zajít si na pobočku osobně. Můžete tam totiž získat i cenné informace o tom, jak systém zdravotního pojištění funguje v zemi, kam se chystáte vypravit. Pojištěnec také na žádost obdrží formulář E 104, kterým u zahraniční pojišťovny doloží doby pojištění nebo zaměstnání pro započtení případných kvalifikačních lhůt pro nárok na dávky zdravotního pojištění. Jakmile se zadaří a začnete v zahraničí vydělávat, musíte své původní zdravotní pojišťovně neprodleně doložit, že si zdravotní pojištění již platíte v zahraničí – využijete k tomu speciální formuláře svojí pojišťovny nebo svůj nový průkaz EHIC – evropský průkaz zdravotního pojištění.

Změna pojištění je povinná. Pokud pracujete v cizině, nemůžete zůstávat ve zdravotním pojištění v Česku ani jako osoba bez zdanitelných příjmů. Jinak vám hrozí až desetitisícová pokuta a pojišťovna po vás může vymáhat i náhradu škody za případnou zdravotní péči, kterou vám v Česku uhradila. Jakmile se jednou stanete účastníkem zdravotního pojištění za hranicemi, budou pro vás při příjezdu do Česka platit stejná pravidla jako pro cizince: čili měli byste si na dobu pobytu zaplatit cestovní pojištění. Stejně jako v ostatních státech Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru budete mít po předložení evropského průkazu zdravotního pojištění nárok pouze na nezbytnou péči.

Jak to bude s penzí

Pokud jste během života pracovali v několika státech Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru či Švýcarsku a odváděli příspěvky na sociální zabezpečení, máte nárok na důchod z každé země, kde jste byli pojištěni minimálně jeden rok. Musíte však samozřejmě splnit také předpisy a podmínky každé jednotlivé země: především rozhodný věk pro vznik nároku na důchod. Jakmile ho dosáhnete, máte nárok na důchod nebo jeho poměrnou část z každé země. A počítá se i doba pojištění v členských státech ještě před vstupem Česka do Unie.

Pakliže jste v zahraničí pracovali méně než rok, nárok na důchod vám tam s největší pravděpodobností nevznikne, ale nezoufejte. Ani o tuhle dobu pojištění nepřijdete – závazky, které z ní plynou, převezme a započte stát, ve kterém jste před nástupem do penze pracovali naposledy. Bát se nemusíte ani přílišné byrokracie. I když jste za život vystřídali práci třeba ve všech zemích Unie, žádost o starobní důchod stačí podat na jediném úřadě – a to v místě svého trvalého bydliště. V Česku na okresní správě sociálního zabezpečení.

 Zdroj: E15, penize.cz

Komentáře