I po padesátce lze začít novou kariéru

Kvůli přetrvávající stagnaci ekonomiky stále více českých žen nad 50 let slýchá od svého zaměstnavatele větu: „Vaše služby již nebudeme potřebovat.“ Novou práci se ale daří najít jen malému procentu z nich. „Mladé seniorky“ přitom v žádném případě nepatří „do starého železa“ – díky svým zkušenostem mají stále co nabídnout. Využít jejich potenciál a ukázat jim jednu z cest, jak se opět stát ekonomicky samostatnými, pomůže nový projekt INICIO 50, jehož realizaci finančně podpořila farmaceutická společnost GlaxoSmithKline (GSK). Projekt zároveň dvaceti vybraným kandidátkám poskytne potřebná školení a pomoc při založení jejich vlastní firmy.

Projekt startuje jako součást expertního pracovního portálu pracenad50.cz, který byl právě spuštěn a na kterém budou moci lidé starší 50 let najít kromě nabídek zaměstnání i návody a tipy na vlastní podnikání.„28 let jsem pracovala v administrativním oddělení výrobní firmy. Tu ale vloni zavřeli. Utěšovala jsem se, že s mou praxí nebude problém najít novou práci. Jenže už dlouho bezvýsledně rozesílám životopisy a docházím na úřad práce. I když se mi zde snaží pomoci, přiznávají, že v 51 letech jsem téměř nezaměstnatelná. Ráda bych i podnikala, chuť, elán i nápady mám, ale potřebné finance ani zkušenosti ne,“ líčí svůj příběh paní Jaroslava z Vysočiny. Vůbec nejtěžší je přitom najít novou práci po padesátce právě pro uchazečky, které měly téměř celý život jedno zaměstnání. Jejich kvalifikace je většinou omezena na konkrétní druh pracovní pozice, navíc nejsou zvyklé na tvrdá výběrová řízení „nabitá“ mladší konkurencí, ani na složité hledání práce na internetu nebo v nabídkách personálních agentur. Pro řadu z nich je tak nalezení nového zaměstnání neřešitelným problémem.

Řešením může být vlastní „byznys“

V regionech, které jsou nezaměstnaností postiženy nejhůře, přitom nelze očekávat zlepšení situace. Důvod je jednoduchý – v dané lokalitě není dostatek firem, které by pracovní příležitosti vytvořily. Jediným řešením je tak v mnoha případech pouze přestěhovat se za prací, anebo vzít věci do vlastních rukou a pustit se do podnikání. Ukázat ženám (potažmo i mužům) v pokročilejším věku „jak na to“ je cílem nového portálu pracenad50.cz, který poskytne potřebné návody i praktickou podnikatelskou poradnu. Dvaceti ženám s nejlepšími podnikatelskými plány navíc nabídne školení krok za krokem v základech podnikání a pomůže jim založit firmu.

„Nízká zaměstnanost žen po padesátce je velmi špatným signálem, který česká společnost vysílá. Rozhodli jsme se proto  rozšířit rozsah svých společensky odpovědných aktivit, které dlouhodobě zaměřujeme na seniory, a podpořit také projekt INICIO 50 a portál pracenad50.cz. Chceme ženám, které stále mají chuť něco dokázat, ale nemají dostatek financí, know-how a často ani odvahy, umožnit postavit se na vlastní nohy a získat zpět ekonomickou nezávislost. Doufáme, že úspěšné uchazečky navíc v budoucnu vytvoří nová pracovní místa pro další ženy či muže starší 50 let,“ vysvětluje Monika Horníková, generální ředitelka GSK. Iniciátorem projektu INICIO 50 a zakladatelem portálu pracenad50.cz je společnost AGENDER. „Musíme bortit stereotypy. Lidé chtějí pracovat, ale společnost jim to nedovoluje. Neexistují pobídky na zkrácené pracovní úvazky, kterých by lidé v ČR rádi využili. Díky našemu projektu a portálu pomůžeme pobídky na flexibilní úvazky vytvořit v horizontu do 5 let,“ vysvětluje důvod, proč portál vznikl, Petra Janíčková ředitelka agentury Agender.

Nezaměstnanost – stále závažnější společenský problém pro ženy po padesátce

Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že v České republice žije celkem 1,1 milionu žen ve věku od 50 do 64 let. Zaměstnaných je však pouze 533 tisíc z nich. I přesto, že český systém sociálního zabezpečení myslí i na lidi bez zaměstnání, má ztráta práce závažné sociální, psychologické i zdravotní dopady.

„Zaznamenáváme růst počtu hospitalizací žen po padesátce, u nichž spouštěcím momentem pro životní krizi byla ztráta zaměstnání. Ta je spojena se zhroucením každodenního režimu, absencí sociálního kontaktu i velkou existenční nejistotou. Pro ženy v tomto věku je často téměř nadlidský úkol se s nově nastalou situací vypořádat. V extrémních případech propadají i alkoholismu nebo depresím,“ dodává lékařka Psychiatrické léčebny v Jihlavě MUDr. Jasna Volfová.

Komentáře