Důchodkyně v Česku jsou ohroženy chudobou, mají o pětinu nižší penzi než muži

České důchodkyně mají v průměru o pětinu nižší důchod než jejich mužské protějšky. Statistiky z posledních let ukazují, že se jedná o dlouhodobý problém. Zatímco u mužů byl na konci prvního čtvrtletí roku 2013 průměrný důchod 12.109 korun, seniorky dostávaly v průměru jen 9.923 korun. Ukázala to data České správy sociálního zabezpečení, která na konci března vyplatila starobní penze celkem 794.163 mužům a 932.396 ženám.

Malé důchody souvisí s nižšími platy žen

V roce 2000 měly ženy o 18,1 procenta nižší důchod než muži a ani v následujících letech rozdíl neklesl pod 18 procent. Svůj podíl na tom má fakt, že české ženy vydělávají téměř o čtvrtinu méně než muži a do důchodového systému tedy odvádějí méně. Často proto, že vykonávají zaměstnání v oborech a profesích s menšími příjmy. Průzkumy však ukazují, že i na stejných pozicích mívají nižší mzdu než jejich mužští kolegové. Výši důchodu pak ovlivňuje také doba rodičovské dovolené a práce na částečný úvazek.

Devět z deseti chudých důchodců jsou ženy

Seniorky jsou tak mnohem více než senioři ohroženy chudobou. Vzhledem k tomu, že častokrát přežívají své mužské protějšky, zůstávají bez partnera a o všechny náklady na živobytí se musí postarat samy. Sociologové v tomto případě hovoří o feminizaci chudoby. Česká republika je evropskou zemí s nejvyšším podílem žen mezi seniory, kteří žijí v chudobě. Ukázala to také tři roky stará zpráva pro vládu o rovnosti žen a mužů. Devět z deseti chudých lidí starších 65 let v Česku jsou právě ženy.

Pomoci může srovnání důchodového věku

Odborníci se domnívají, že řešením je rovný přístup, který je nutné prosazovat už na trhu práce tak, aby se propast mezi výdělky mužů a žen zmenšovala a neodrážela se v penzích. K omezení chudoby seniorek by mělo pomoci také srovnávání důchodového věku mužů a žen. Ty doposud chodí do penze o několik let dříve, což má také vliv na výši jejich starobního důchodu. Data navíc ukazují, že počet seniorů roste a to přesto, že se doba nástupu do důchodu odsouvá. Lidé se totiž dožívají vyššího věku než dříve. Před třinácti lety pobíralo penzi celkem kolem 1,34 milionů senior a seniorek. Letos na konci března však důchod dostávalo téměř 1,73 milionů lidí.

Průměrná výše důchodů na konci jednotlivých let a na konci letošního čtvrtletí

Rok Ženy Muži Percentuální poměr důchodu žen k důchodu mužů Celkový průměrný důchod
3/2013 9.923 12.109 81,9 10.929
12/2012 9.782 11.948 81,8 10.778
12/2011 9.584 11.700 81,9 10.552
12/2010 9.189 11.240 81,6 10.123
12/2009 9.133 11.175 81,7 10.045
12/2008 8.784 10.715 82 9.638
12/2007 7.938 9.784 81,1 8.747
12/2005 7.030 8.662 81,2 7.744
12/200 5.729 6.995 81,9 6.292

Zdroj: ČSSZ

Komentáře