Důchodci a daň z příjmů

Většina starobních důchodců obvykle daň z příjmů neplatí. Existují ale situace, kdy i oni musí daň z příjmů zaplatit. V jakých případech se penzistů tato povinnost týká, vám prozradíme v následujícím článku.

Součet všech příjmů nad 840 000 Kč ročně

Daň z příjmů se týká důchodců s nadstandardními příjmy. Jedná se konkrétně o případ, kdy součet všech jejich příjmů přesáhne za rok částku 840 000 Kč. Příjmy se rozumí jak státem vyplácený důchod, tak zaměstnanecké příjmy, příjmy z podnikání či příjmy z pronájmu. A daň se v tomto případě platí jak ze starobního důchodu, tak z příjmů z přivýdělku. U zaměstnaných penzistů se do stanovené částky počítá celá jejich hrubá mzda, u podnikatelů příjmy snížené o výdaje. Zaměstnaní důchodci si s daněmi nemusí dělat starosti, o zdanění se postará mzdová účtárna jejich zaměstnavatele. Stačí pouze podepsat prohlášení o dani. Osoby samostatně výdělečně činné si musejí podat daňové přiznání.

Důchod nad 288 000 Kč ročně

Daň z příjmů se týká i penzistů, kteří si k důchodu nijak nepřivydělávají. A to v případě, kdy jejich
státem vyplácený roční důchod přesáhne 36násobek minimální mzdy. Tato částka v současnosti
činí 288 000 Kč. Dani z příjmů v tomto případě podléhá částka, o kterou je vyplácený důchod vyšší
než 288 000 Kč. Penzista si v tomto případě musí podat daňové přiznání. Díky uplatnění slevy na
poplatníka však může být jeho daň ve výsledku i nulová.

Příležitostné příjmy nad 20 000 Kč ročně

Povinnost podat si daňové přiznání se týká i penzistů, kteří si k důchodu příležitostně přivydělají
více jak 20 000 Kč ročně. Příležitostným příjmem se rozumí krátkodobá brigáda, dočasný pronájem
majetku i třeba prodej nadměrné úrody. Podání daňového přiznání však ještě neznamená, že penzista
bude nějakou daň platit. Díky uplatnění slevy na poplatníka ve výši 23 640 Kč může být jeho výsledná
daň nulová.

Příjmy z pronájmu nad 15 000 Kč ročně

Daňové přiznání si podávají i penzisté, kteří mají roční příjem z pronájmu nemovitostí vyšší než 15 000
Kč. Při součtu důchodu a příjmu z pronájmu vyšším než je limit 840 000 Kč, podléhá dani jen příjem
z pronájmu. Při podávání daňového přiznání má penzista možnost uplatnit paušální výdaje, které u
pronájmu činí 30 % z celkové částky. Základem pro výpočet daně pak bude částka snížená o těchto
30 %. Zároveň tu opět existuje možnost uplatnit slevu na poplatníka ve výši 23 640 Kč.

Komentáře