Dobrovolným důchodovým pojištěním lze vyřešit různé situace

Doba, po kterou nevykonáváme výdělečnou činnost nemůže být započítána do naší celkové doby pojištění, ze které nám vzníká nárok na důchod. Víjimkou je jedině takzvaná náhradní doba pojištění, kam patří např. péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu, pobírání invalidního důchodu třetího stupně aj. Tato skutečnost může negativně ovlivnit výši důchodu nebo dokonce nárok na důchod jako takový.

Pro osoby starší 18 let ale existuje možnost řešit tuto situaci tím, že se přihlásí k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. Je součástí systému důchodového pojištění už od roku 1. 1. 1996. Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je přitom možná z důvodu:

  • vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud po tuto dobu nenáleží dotyčnému podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci – účast na dobrovolném důchodovém pojištění je dokonce možná i zpětně před podáním přihlášky bez časového omezení
  • soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v ČR
  • výdělečné činnosti v cizině po 31. 12. 1995
  • výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby
  • činnosti v ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele
  • výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území ČR
  • pobytu v cizině z důvodu následování manžela, který v cizině působil v diplomatických službách ČR

Také osoby, které nesplňují žádnou z uvedených podmínek, mohou podat přihlášku k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. Pak jde o tzv. dobrovolné důchodové pojištění bez uvedení důvodu. Účast na pojištění je však v tomto případě možná v rozsahu nejvýše 10 let a maximálně jeden rok zpětně přede dnem podáním přihlášky.

Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění se podává prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu. Minimální měsíční výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění hrazeného v roce 2013 činí 1 812 Kč (tj. 28 % z ¼ průměrné mzdy) u osoby, která není účastna důchodového spoření (nevstoupila do II. důchodového pilíře), a 1 942 Kč (tj. 30 % z ¼ průměrné mzdy) u osoby účastné důchodového spoření.

Komentáře