Práce v předčasném důchodu

Počet předčasných důchodců podle statistik v České republice každoročně stoupá a i tito lidé mají možnost si k tomuto důchodu přivydělávat. Na rozdíl od starobních důchodců však nemají ve svém přivýdělku neomezené možnosti, ale vztahují se na ně různé limity.

Předčasný důchod je trvale krácený důchod

Na rozdíl od pracujících starobních důchodců nemají předčasní důchodci možnost si svou prací při současném pobírání penze navýšit státem vyplácený důchod. Při předčasném odchodu do důchodu pobírá každý penzista krácený důchod, který je krácený trvale. Při dosažení řádného důchodového věku se mu výše vyplácené penze nepřepočítává.

Omezení možnosti přivýdělku

Možnosti, jak si přivydělávat v předčasném důchodu, jsou do značné míry omezené. Především předčasný důchodce nesmí vykonávat činnost, ze které se platí sociální pojištění. Teprve až dosáhne řádného důchodového věku, může opět pracovat bez omezení. Do té doby může vykonávat pouze práci malého rozsahu nebo práci vykonávanou na základě uzavření dohody o provedení práce.

Dohoda o provedení práce

Na dohodu o provedení práce mohou předčasní důchodci od letošního roku pracovat stejně jako ostatní 300 hodin ročně. Limitující je ale skutečnost, že měsíčně nemohou při uzavření DPP vydělat více jak 10 000 Kč. V tomto případě by totiž předčasný důchodce byl ze zákona nemocensky pojištěn a ztratil by nárok na vyplácení své penze.

Zaměstnání malého rozsahu

Zaměstnáním malého rozsahu se myslí zaměstnání do výdělku 2 500 Kč měsíčně. Dva a půl tisíce je nejvyšší hranice, do které nebude předčasný důchodce účasten na nemocenském pojištění. Při vyšším výdělku by důchodce o svůj předčasný důchod přišel.

Návrat do klasického zaměstnání

V některých případech se stává, že se předčasný důchodce rozhodne pro návrat do klasického zaměstnání až do doby, kdy bude mít nárok na starobní důchod. V takovém případě je mu výplata předčasného důchodu pozastavena. Opětovný nástup do zaměstnání musí společně se zaměstnavatelem oznámit České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím příslušné OSSZ.

Pokud by tak neučinil, mohl by na něm být přeplatek na předčasném důchodu vymáhán exekučně. Po skončení pracovního poměru se opět přihlásí na OSSZ o uvolnění důchodu. Výše důchodu mu bude následně přepočítána. Pokud odpracuje alespoň 90 dní, bude mu důchod navýšen.

Komentáře