Česko nabízí jen úzkou podporu bydlení seniorů

Daňové úlevy nebo podpora architektonické úpravy bytů pro potřeby seniorů patří v zemích západní Evropy k běžným standardům. V tuzemsku podobný přístup k seniorskému bydlení zatím chybí. Česko se drží jen podpory výstavby bytů a příspěvků na bydlení.

Český stát v omezené míře podporuje výstavbu sociálního bydlení včetně bytů pro seniory a poskytuje příspěvky na bydlení. Oproti některým západoevropským zemím je však škála podpory bydlení seniorů u nás velmi omezená. Přitom populace stárne stejně a výdaje důchodců na bydlení rostou. Průměrná domácnost seniorů v Česku vydá měsíčně něco přes 28 procent svých čistých příjmů na bydlení, osaměle žijící staří lidé ve velkých bytech pak mnohem více.

Většina seniorů si podle průzkumů přeje žít co možná nejdéle ve svém stávajícím bydlení. A protože je institucionální péče nákladná, stát by měl seniorům vyjít vstříc. Nabízí se inovativní formy podpory bydlení seniorů využívané v zahraničí jako architektonické úpravy bytů nebo například tzv. equity release, kdy senior pobírá do konce života nějaké přilepšení k důchodu a po jeho úmrtí dům nebo byt připadne bance nebo investorovi. Vstupu tohoto produktu na český trh zatím brání legislativní překážky.

Komentáře