5 praktických tipů, jak v roce 2014 odejít do penze a neztratit výhody

Ať už se chystáte v roce 2014 odejít do řádného či předčasného starobního důchodu, měli byste si termín odchodu správně načasovat a vše řádně připravit. Několik dnů či měsíců práce navíc se totiž mohou trvale odrazit ve výši vaší penze. V následujícím článku pro vás máme pět tipů, jak do důchodu odejít tak, abyste neztratili žádné výhody.

Výše důchodu závisí v roce 2014 jak na průměrné měsíční mzdě – přičemž se započítávají příjmy, ze kterých jste řádně odvedli důchodové pojištění, v letech 1986 až 2013. Dřívější příjmy jsou pak násobeny koeficientem zohledňujícím inflaci. Druhým hlavním údajem údajů pro výpočet starobní penze je doba pojištění, do které se však započítávají pouze celé roky.

1. Mějte včas připraveny všechny doklady

V dostatečném předstihu před odchodem do důchodu si zajistěte veškeré potřebné doklady. Jednou ročně máte nárok na zaslání Informativního osobního listu důchodového zabezpečení (IOLPD), ve kterém jsou uvedeny doby pojištění i vyměřovací základy v jednotlivých letech. Ne všechny údaje vždy odpovídají skutečnosti, některý ze zaměstnavatelů například nemusel řádně plnit své zákonné povinnosti. Proto si list včas vyžádejte a zkontrolujte, zda je vše správně. Případné chybějící doby pojištění nebo příjmy doložte. Zajistěte si zápočtové listy, mzdové listy či výplatní pásky, jinak se vystavujete možnosti nižšího důchodu. Dobu pojištění dokládejte v předstihu, ještě dříve než podáváte žádost o důchod – ideální načasování je rok před tím, než chcete odejít do starobního důchodu.

2. Pracovat o pár dní navíc se vyplatí

Pokud vám chybí do ukončení celého roku několik dní nebo týdnů, zvažte odložení odchodu do důchodu a pracujte ještě chvíli po dosažení důchodového věku. Ukončí se vám tak celý rok pojištění a může se to výrazněji odrazit v konečné výši penze. Při výpočtu důchodu je velký rozdíl, zda vaše doba pojištění 41 let a 295 dní nebo 42 let a 5 dní. Potřebnou dobu pojištění zjistíte z (IOLPD).

Praktický příklad: Pan Novák má osobní vyměřovací základ (průměrnou mzdu v současné hodnotě 25 000 Kč) a v prvním případě získá 41 let pojištění a ve druhém 42 let pojištění. Dle výpočtu důchodu v roce 2014 bude mít pan Novák v prvním případě měsíční důchod ve výši 11 534 Kč, ve druhém případě 11 758 Kč. Za jeden rok činí rozdíl již 2 688 Kč. Pracovat o několik dní navíc by se panu Novákovi vyplatilo.

3. Předčasný důchod pečlivě naplánujte

Při odchodu do předčasného důchodu si dejte pozor na správné načasování. Krácení se provází za každých 90 dní. Je tedy velký rozdíl, zda do předčasného důchodu odejdete dříve o 365 dní nebo o 360 dní. V první situaci bude krácení činit 4,8 % výpočtového základu, v druhém případě pouze 3,6 %.

Praktický příklad:

Pan Novotný má osobní vyměřovací základ 25 000 Kč a dobu pojištění 41 let, do předčasného důchodu v prvním případě odejde dříve o 365 dní (přesně o rok), ve druhém případě o 360 dní. V prvním případě bude krácení 4,8 %, ve druhém 3,6 %. Při krácení 4,8 % bude měsíční důchod pana Novotného 10 817 Kč, ve druhém případě 10 996 Kč. Pozdější odchod do důchodu o 5 dní se vyplatí, neboť roční důchod bude vyšší o 2 148 Kč.

4. Do důchodu v prosinci 2014 nebo v lednu 2015?

Obecně nyní platí, že čím vyšší máte příjmy, tím výhodnější pro vás bude odejít do důchodu až v roce 2015. Pokud je vaše průměrná měsíční mzda za odpracované roky v průměrné výši okolo 35 tisíc korun a více, bude pro vás výhodnější počkat s odchodem do důchodu až do ledna 2015, než odejít třeba už v prosinci 2014. Při výpočtu starobního důchodů dojde v roce 2015 k významné změně. Čím máte vyšší průměrnou mzdu, tím výhodnější pro vás tento krok bude. Pokud je váš příjem hraniční, rozdíl nebude hrát velkou roli.

5. Odchod do penze dobře zvažte

Dosažením důchodového věku nemusíte nutně své pracovní místo opustit. Lidé, kteří jej dosáhnou v roce 2014, mohou nadále klidně pracovat. Žádná omezení výdělku se vás v řádném důchodovém věku netýkají. A jelikož nebudete k 1. lednu 2014 pobírat důchod, budete si moci zcela standardně uplatnit slevu na poplatníka při dosažení čisté mzdy. Za každých devadesát odpracovaných dní, po které pracujete i při dosažení důchodového věku, se vám důchod zvýší o 1,5 %.

zdroj obrázku: http://compfight.com/search/five/1-3-1-1

Komentáře