Novela zákona více ochrání nakupující seniory

Zákonodárci vyslyšeli volání spotřebitelských organizací po vyšší ochraně českých
spotřebitelů, především seniorů. Červnovými změnami odstranili z občanského zákoníku
ustanovení, které hojně zneužívali pořadatelé předváděcích akcí a podomní prodejci.

Od smlouvy nešlo odstoupit

Právní úprava doteď umožňovala podomním prodejcům a pořadatelům předváděcích
akcí nutit zákazníky, aby podepsali pozvánku na osobní návštěvu k sobě domů. Tu často
kamuflovali za dovoz zboží zdarma. Občanský zákoník totiž obsahoval jednu výjimku, kdy
spotřebitel nemohl využít svého práva k odstoupení od smlouvy do 14 dnů. A to tehdy,
pokud si výslovně sjednal návštěvu prodávajícího za účelem objednávky. Právě proto sbírali
prodejci podpisy, stvrzující přání zákazníka zboží dovézt domů, případně je i předvést a
nainstalovat. Proti kupní smlouvě pak nebylo možné se odvolat.

Teď už má zákazník na storno 14 dní

Od poloviny června dochází k výraznému zlepšení práv zákazníků. Ustanovení o možnosti
sjednání osobní návštěvy bylo totiž ze zákona úplně vypuštěno. Jak pro kupující, tak pro
prodavače platí stejná pravidla. Zákazníci mají i v případě podomních prodejů možnost si ve
14 dnech rozmyslet, zda nákup opravdu chtějí uskutečnit. Výjimka, kdy spotřebitel nemůže
ve čtrnácti dnech od smlouvy odstoupit, se bude nově vztahovat jen na smlouvy o opravě
nebo údržbě, která je prováděna na žádost spotřebitele a v místě, které určí.

Komentáře