Důchodci budou i dál platit nižší poplatky za své psy

Česká vláda upřesnila v červnu pravidla snížených sazeb poplatku ze psů. Nižších poplatků mohou využít všichni ti, kteří pobírají důchod a nemají už žádný jiný zdroj příjmů než ze státu. Jednotlivé obce a města po nich nemohou požadovat plné částky.

Bez slevy platí majitelé i přes dva tisíce ročně

Každý vlastník psa musí za svého čtyřnohého miláčka ročně zaplatit poplatek, a to obci nebo městu, ve kterém má své trvalé bydliště. Důchodci, kteří nemají jiný příjem než od státu, však platí poplatek nižší. Běžní majitelé totiž za jednoho psa zaplatí až 1500 korun ročně. Pokud mají mazlíčků více, roste i vyměřený poplatek. U každého dalšího psa se může vyšplhat až o 50 %. Za dva psy v domácnosti tak mohou obci odvést až 2 250 Kč.

Důchodci nezaplatí za psa více jak 200 Kč

Pokud je poplatníkem poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nemusí ale platit poplatek celý. Zaplatí za svého psa nejvýše 200 Kč, za dva psy 300 Kč. Poživatelé sirotčích důchodů pak mají sníženou sazbu za všech okolností, i když si ke svému důchodu ještě přivydělávají.

Poplatky se liší podle jednotlivých lokalit a podmínek, ve kterých psi žijí. Za rodinný dům zaplatí majitelé méně než za dům bytový. Poplatky ve městě jsou zase vyšší než na vesnicích. Ne všechny vesnice a města však musí nutně peníze za domácí zvířata vybírat.

Komentáře