Banky odmítají seniory kvůli vyššímu věku

Tuzemské banky stále častěji odepírají seniorům běžně nabízené služby pouze s
odůvodněním, že už jsou na ně příliš staří. To je však podle ombudsmana nepřípustné.
Banky tak podle něj zasahují do lidské důstojnosti.

Odmítaní jsou senioři starší 70 let

Veřejný ochránce práv zaregistroval v oblasti poskytování služeb značný nárůst diskriminace
starších osob. Píše to ve své výroční zprávě za rok 2011. Banky podle něj nechtějí
klientům zhotovit třeba kreditní kartu jen proto, že jsou starší 70 let. Podle ombudsmana
Varvařovského však není možné odůvodnit takový postup jen poukazem na věk. Pokud chtějí
peněžní instituce přece jen eliminovat úvěrové riziko, nemohu se ohlížet jen na stáří žadatele
a musí přezkoumat i další informace, důležité k rozhodnutí o bonitě klienta. Například jejich
příjem nebo existenci ručitele.

Nenechte se kvůli věku odmítnout

Pokud se některý z důchodců setká s obdobným problémem, neměl by se nechat odmítnout.
Dobré je vyžádat si oficiální potvrzení, proč mu danou službu nebo produkt nechce banka
poskytnout. Čas můžete také ušetřit tím, že si předem zjistíte, která banka nabízí seniorům
zvýhodněné možnosti. Může mezi nimi být právě produkt, který máte v úmyslu do budoucna
využívat. Nabízejí se například embosované karty, internetové bankovnictví, lepší zúročení či
třeba kurýrní servis pro méně pohyblivé klienty.

Podobné problémy řeší senioři i u poskytovatelů telekomunikačních služeb. Ani v tomto
případě jim však poskytovatel nemůže službu odepřít jen na základě jejich stáří.

Komentáře