22% českých důchodců šlo do důchodu předčasně

Celkových 27 852 důchodců si přišlo v loňském roce zažádat o předčasnou výplatu své penze. Číslo uvádí statistika České správy sociálního zabezpečení, kam častěji a častěji přichází lidé kolem šedesátky řešit svou tíživou situaci způsobenou zejména ztrátou zaměstnání nebo pracovní výkonnosti. A právě tyto problémy chtějí či spíše uvažují řešit předčasnými důchody. Z celkového počtu 2 341 220 starobních důchodů vyplácených k 31. 12. 2012 bylo těch předčasných zhruba 22 %, (tj. 523 886). V roce 2011 ČSSZ vyplácela 501 789 předčasných starobních důchodů, takže letos si o něj přišlo zažádat o více než 20 000 občanů více.

Předčasný starobní důchod je přitom krácen. Výše krácení, neboli srážky, je závislá na délce doby, která chybí do dosažení řádného důchodového věku. V praxi to však znamená, že krácení za předčasný odchod je trvalé i po dosažení věku pro nárok na řádný starobní důchod. Pokud o něj tedy kdokoliv zažádá a je mu přiznán, řádný starobní důchod se ho netýká  a jeho nárok na něj je vyloučen. Předčasný starobní důchod pak lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti – tu je možné sepsat na správu sociálního zabezpečení nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání. Výplata předčasného starobního důchodu nenáleží při souběžném výkonu výdělečné činnosti, která zakládá účast na pojištění, do dosažení důchodového věku nebo ukončení výdělečné činnosti. Doba výdělečné činnosti po přiznání předčasného starobního důchodu (kdy není důchod vyplácen), se projeví zvýšením procentní výměry důchodu.

Nárok na předčasný starobní důchod pak vzniká jako součinitel několika předpokladů, a to konkrétně roku narození, potřebné doby pojištění a věku žadatele a jeho rozdílu od oficiálního věku důchodového.

Komentáře