Předčasný důchod

Někteří občané chtějí odejít do důchodu dříve než v řádném důchodovém věku. Ať už ze zdravotních důvodů, nemožnosti najít pracovní uplatnění v předdůchodovém věku nebo touhou konečně se věnovat svým koníčkům, řešením je předčasný důchod. S čím je při odchodu do předčasného důchodu počítat?

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku, který se liší v závislosti na roku narození a u žen na počtu vychovaných dětí. Důchodový věk se postupně prodlužuje. V budoucnu bude možné odejít do předčasného důchodu o 5 let dříve, nejdříve však v 60 letech. Této možnosti budou moci využít občané, jejichž důchodový věk bude alespoň 65 let a v 60 letech splní podmínky pro přiznání předčasného důchodu. O předčasný důchod nelze požádat zpětně jako je tomu v případě starobního důchodu.

  • V současné době je tedy možné odejít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Neznamená to, že je nutné odejít do předčasného důchodu tři roky před důchodovým věkem. V průběhu tří let je možné odejít do předčasného důchodu kdykoliv.
  • Pro přiznání předčasného důchodu v roce 2016 je nutné získat dobu pojištění alespoň 32 let, stejně jako v případě odchodu do řádného důchodu.
  • O důchod je potřeba si písemně zažádat na základě žádosti o předčasný starobní důchod na místně příslušné OSSZ.

 

Předčasný důchod je trvale krácený

Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s tím, že předčasný důchod je trvale krácený, při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Předčasný důchod je nižší než řádný důchod. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení za předčasnost. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní předčasnosti, proto je vhodné si odchod do předčasného důchodu dobře naplánovat. Při výpočtu předčasného důchodu je rozdíl, zdali se odejde do předčasného důchodu např. 360 dní nebo 361 dní před dosažením řádného důchodového věku.

  • Krácení u předčasného důchodu se provádí z výpočtového základu. V přiložené tabulce máme uvedeno krácení výpočtového základu v závislosti na odchodu do předčasného důchodu.

Krácení výpočtového základu

(při výpočtu předčasného důchodu)

Dřívější odchod do důchodu

(před důchodovým věkem)

Krácení

výpočtového

základu

1 den až 90 dní 0,9 %
91 dní až 180 dní 1,8 %
181 dní až 270 dní 2,7 %
271 dní až 360 dní 3,6 %
361 dní až 450 dní 4,8 %
451 dní až 540 dní 6,0 %
541 dní až 630 dní 7,2 %
631 dní až 720 dní 8,4 %
721 dní až 810 dní 9,9 %
811 dní až 900 dní 11,4 %
901 dní až 990 dní 12,9 %
991 dní až 1 080 dní 14,4 %
1 081 dní až 1 170 dní 15,9 %

 

Krácení u předčasného důchodu

Protože se krátí výpočtový základ a nikoliv až vypočtený důchod, tak je předčasný důchod nižší než řádný důchod více než si někteří žadatelé o důchod myslí. Pro lepší názornost si rozdíl ve výši důchodu vypočítáme na praktickém příkladu.

Praktický příklad

Paní Novotná má průměrnou měsíční mzdu za všechny odpracované roky 21 650 Kč (osobní vyměřovací základ) a získá 39 let pojištění. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky a náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu). U paní Novotné si vypočítáme řádný důchod a předčasné důchody, vše dle legislativy roku 2016.

a) Výpočet předčasného důchodu (odchod do předčasného důchodu o 360 dní dříve)

Nejdříve názorně vypočítáme předčasný důchod paní Novotné, když odejde do předčasného důchodu o 360 dní dříve před dosaženým řádným důchodovým věkem.

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ 21 650 Kč
První redukční hranice(do 11 883 Kč, ze 100 %) 11 883 Kč
Druhá redukční hranice(od 11 883 Kč do 108 024 Kč, z 26 %) 2 540 Kč
Základní výměra důchodu 2 440 Kč
Výpočtový základ(11 883 Kč + 2 540 Kč) 14 423 Kč
Procentní výměra za odpracované roky(39 let x 1,5 %) 58,5
Procentní výměra důchodu(14 423 Kč x 58,5 %) 8 438 Kč
Krácení důchodu (v %) 3,60
Krácení důchodu (v Kč)(14 423 Kč x 3,6 %) 519 Kč
Procentní výměra důchodu(8 438 Kč – 519 Kč) 7 919 Kč
Měsíční důchod(2 440 Kč + 7 919 Kč) 10 359 Kč

 

 b) Předčasný důchod v závislosti na odchodu do důchodu

Nyní si vypočítáme různé varianty předčasného důchodu u paní Novákové v závislosti na odchodu do předčasného důchodu, vše dle legislativy roku 2016. Výpočet je tedy proveden pro konkrétní údaje, při jiných vstupních údajích (např. příjmech) by byly výsledky odlišné. Ve všech případech počítáme pro zjednodušení a lehkou porovnatelnost se stejnou dobou pojištění (39 let). Jestliže by se místo odchodu do předčasného důchodu o tři roky dříve ještě tři roky pracovalo, potom by se zvýšila doba pojištění o 3 roky a rozdíl mezi řádným důchodem a předčasným důchodem by byl vyšší.

 

Osobní

vyměřovací

základ

Doba

pojištění

Odchod

do důchodu

Výše

důchodu

21 650 Kč 39 let řádný důchod 10 878 Kč
21 650 Kč 39 let 1 – 90 dní 10 749 Kč
21 650 Kč 39 let 91 – 180 dní 10 619 Kč
21 650 Kč 39 let 181 – 270 dní 10 489Kč
21 650 Kč 39 let 271 – 360 dní 10 359 Kč
21 650 Kč 39 let 361 – 450 dní 10 186 Kč
21 650 Kč 39 let 451 – 540 dní 10 013 Kč
21 650 Kč 39 let 541 – 630 dní 9 840 Kč
21 650 Kč 39 let 631 – 720 dní 9 667 Kč
21 650 Kč 39 let 721 – 810 dní 9 451 Kč
21 650 Kč 39 let 811 – 900 dní 9 234 Kč
21 650 Kč 39 let 901 – 990 dní 9 018 Kč
21 650 Kč 39 let 991 – 1080 dní 8 802 Kč
21 650 Kč 39 let 1080 – 1081 dní 8 585 Kč

 

Potřebujete poradit? Navštivte naší Důchodovou poradnu. Rádi Vám zdarma odpovíme na Vaše dotazy.

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězdy celkem hlasů 16
Loading...