Vše o důchodu

V této sekci naleznete informace o státních důchodech. O starobním důchodu (řádném i předčasném),  invalidním důchodu (prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně) a pozůstalostních důchodech (vdovském důchodu a sirotčím důchodu).

Invalidní důchod

Invalidní důchod vyplácí stát na základě poklesu pracovní schopnosti pojištěnce - ze zdravotních důvodů. Míra poklesu je charakterizovaná jednotlivými stupni invalidity, které jsou celkem tři. Dle toho, do... Read more

Předčasný důchod

Někteří občané chtějí odejít do důchodu dříve než v řádném důchodovém věku. Ať už ze zdravotních důvodů, nemožnosti najít pracovní uplatnění v předdůchodovém věku nebo touhou... Read more

Sirotčí důchod

O sirotčí důchod může požádat pozůstalé nezaopatřené dítě, a to jak zletilé, tak nezletilé. Jeho nárok vzniká, zemře-li mu rodič, osvojitel, nebo osoba, která ho převzala do péče... Read more

Starobní důchod

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Nárok na něj vzniká dosažením zákonem požadovaného důchodového věku a získáním potřebné doby pojištění. Pojištěnci má nahrazovat... Read more

Vdovský, vdovecký důchod

Vdovský (vdovecký důchod) patří mezi pozůstalostní důchody. Nárok na vdovský (vdovecký) důchod má ze zákona pouze manželka (manžel), pouze při splnění zákonných podmínek, a to po smrti... Read more